"Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Pilot Projesi"

PROJE EKİBİ

Billur Tekkök

A.Ü. DTCF Klasik Arkeoloji Bölümü’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1984-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’ne Sanat tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde yüksek lisansını Geç Roma Dönemi Foça Kırmızı Astarlıları üzerine yazdı. Doktorasını 1988-1996 yılları arasında ABD bursu ile Missouri Üniversitesi-Columbia, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde tamamladı. Tezini Troia antik kenti kazılarından çıkan M.Ö. 2.-M.S. 6. yy.arasına tarihlendirilen Batı Kutsal Mekanı, Agora, Aşağı Şehir yerleşimlerinden çıkan seramikler üzerine yazdı. 1996-1999 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, 1999-2001 Sahne Sanatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında Cincinnati Üniversitesi Classics Bölümünde araştırma doçentliği  yaptı. 2005 ve halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde dekan yardımcısı ve Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölüm Başkanı (2009-) olarak görev yapmaktadır.

1992 yılından beri Troia antik kenti Bronz Çağı sonrası seramikleri analizi yürütücüsüdür. Aşağı Şehir Evleri, Agora, Batı Kutsal Mekanı Helenistik ve Roma seramikleri üzerine makaleleri ve baskıya hazır kitapları vardır. Ayrıca Kaunos, Tarsus, Roma (Villa of Maxentius) kazılarına katılmış ve yayın üzerine çalışmaktadır.

2000’de ARIT (Amerikan Araştırmaları Enstitüsü) Aegean Fellowship,  2006’da Popüler Bilim, Arkeoloji Teşvik Ödülü, 2010-2011 Fulbright bursu aldı. Antik seramik alanında danışmanlık, jüri üyelikleri vardır. Ayrıca bu alanda dergilerde hakem olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK 1001 projelerinde hakem/danışman olarak da görev yapmaktadır.

2007-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi adına TÜBİTAK "Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi : Kaş Arkeopark Pilot Projesi" proje yürütücülüğünü yapmıştır.

 

Güzden Varinlioğlu

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Güzden Varinlioğlu, lisansüstü öğrenim için Bilkent Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne katıldı. Burada mekansal sanal gerçeklik konusunda çalışmalar yaparak yüksek lisans derecesini 2003 yılında aldı ve doktora çalışmalarına da aynı kurum bünyesinde devam etti. Özellikle kültür mirasının sanal ortamda yeniden temsili üzerine uzmanlaştı ve doktorasını 2011 yılında Prof. Dr. Bülent Özgüç danışmanlığında “Recoding the Nautical Archaeology: Virtual Museum of Underwater Cultural Heritage” başlıklı teziyle tamamladı.

Doktora sırasında TAMU-Nautical Archaeology Program (ABD) kurumunda ziyaretçi araştırmacı, Ertuğrul Fırkateyni (Japonya) projelerinde uzman olarak bulundu. 2006 senesinde TÜRSAB “sualtı sanal müzesi” fikir ödülünün yanı sıra, AB, TÜBİTAK, ARIT, AKMED ve Bilkent Üniversitesi bursları ve Kültür Bakanlığı izni ile halen Kaş Bölgesi sualtı arkeolojik araştırmalarını yürütmektedir. Ulusal ve uluslarası birçok yayına sahip Varinlioğlu, 1997’den beri ODTÜ-SAT üyesi, 2006 yılından itibaren Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) adına Kaş Arkeopark Projeleri yürütücüsü olarak arkeoloji, mağara dalışı v.b. sualtı araştırmalar yapmaktadır.

 

Serkan Girgin

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan Serkan Girgin, aynı bölümde lisansüstü öğrenimine devam ederek çevresel bilgi sistemleri ve endüstriyel kazalar üzerine uzmanlaşmış, 2003 yılında yüksek lisans, 2008 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri bölümünde 2003 yılında tamamlamış olduğu bir yüksek lisans derecesi daha bulunmaktadır. 1996-2000 yılları arasında TÜBİTAK Uzay Enstitüsü’nden Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Biriminde araştırmacı, 2000-2005 yılları arasında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2005’ten bu yana çeşitli Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinde uzman ve danışman olarak görev almıştır. 2010 yılından itibaren Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi’nde (İtalya) doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Bilişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve programlama dilleri üzerine 18 yıllık tecrübeye sahip Serkan Girgin’in, 1996 TÜBİTAK Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü de dahil olmak üzere konu ile ilgili bir çok ödül ve derecesi bulunmaktadır. ODTÜ-SAT ve SAD üyesi olarak birçok sualtı araştırmasına katılmıştır.

 

Altay Özaygen

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 1996 yılında mezun olan Özaygen, 1999'da aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldi. 2000'de ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda programcı ve ardından sistem yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2006'da ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmalarından yüksek lisans derecesini aldı ve 2007'de aynı bölümün doktora bölümüne girdi. Hala Fransa’da doktora çalışmalarına devam etmektedir. ODTÜ-SAT ve SAD üyesi olarak birçok sualtı araştırmasına katılmıştır.

 

G. Senem Gençtürk Hızal

1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 1999 yılından beri Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Akademik çalışma alanları arasında reklam, halkla ilişkiler ve medya endüstrisi yer almaktadır.

1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi ve Sualtı Araştırmaları Derneği’nin birlikte yürüttüğü TÜBİTAK 107 K 133 no’lu Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi Kaş Arkeopark Pilot Projesi’nde İletişim ve Medya Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 

 

Yalın Baştanlar

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Yalın Baştanlar, lisansüstü öğrenim için ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne katıldı. Burada bilgisayarla görü başta olmak üzere çeşitli konularda çalışmalar yaparak yüksek lisans derecesini 2005 yılında aldı ve doktora çalışmalarına da aynı kurum bünyesinde devam etti.

Özellikle 3B bilgisayarla görü ve tümyönlü görüntüleme üzerine uzmanlaştı ve doktorasını 2009 yılında tamamladı. Doktora sırasında INRIA (Fransa) ve doktora sonrasında Oxford Brookes Üniversitesi (İngiltere) kurumlarında ziyaretçi araştırmacı olarak bulunan Yalın Baştanlar, 2010 yılından itibaren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ODTÜ-SAT ve SAD üyesi olarak birçok sualtı araştırmasına katılmıştır.


 

Ümmuhan Avcı

1984’te Eskişehir’de doğdu. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümünü tam burslu olarak kazandı ve 2007 yılında fakülte birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi BÖTE Bölümünde tezli yüksek lisansa başladı ve Web 2.0 teknolojileri (viki, blog) üzerine yazdığı tezini 2009 yılında tamamladı. 2009 yılından beri aynı bölümde doktorasını sürdürmektedir.

2005-2007 yılları arasında çeşitli kurumlarda bilgi işlem personeli ve eğitim teknoloğu olarak çalıştı. 2007-2009 yılları arasında MEB’ de Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak çalıştı. 2009 yılından beri Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müze Projesi’nin saha çalışmaları süresince tam 128 kişilik büyük bir ekip çalıştı


Adem Onur Miskbay, Ahmet Sarıca, Ahmet Cevdet Yalçıner, Ali Ethem Keskin, Ali İlker Tepeköy, Ali Tanju Oğuz, Ali Yalçın Avşar, Alper Soydan, Altay Şeref  Özaygen, Altuğ Tosun, Arife Hanley, Atila Kara, Ayşe Şeyda Maraş, Aysu Erdoğdu, Baha Dinçel, Barış Bekdik, Başak Çallıoğlu, Belek Öztürkcan, Belma Namlı, Bengiz Özdereli, Berker Özsarı, Billur Tekkök, Birol Demirci, Buket Oğuz, Bülent Gözcelioğlu, Burçin Akın, Çağrı Kundak, Cengiz Bektaş, Çiğdem Özkan Aygün, Cihan Yapa, Coşkun Teziç, Damla Atalay, Deniz Özyurt, Devrim Tezcan, Doğan Haluk Camuşcuoğlu, Ejder Varol, Elif Denel, Emrah Cantekin, Emre Gürdal, Emre Tuksal, Emrecan Polat, Ender Varinlioğlu, Erdem Yıldırımer, Erdem Aydın, Ersin Aydın, Ersin Ersöz, Erol Öztunalı, Esin Pekpak, Esra Demirkol, Evgin Nehar Eren, Evren Çağlayan, Evren Koban, Evren Türkmenoğlu, Ezgi Kırış, Fatih Tunalı, Fazıl Selçuk Gömeç, Funda Atun, Girayhan Alpdoğan, Gökçe Durusoy, Gülfem Uysal, Güzden Varinlioğlu, Haldun Ülkenli, Halime Fişenk, Hande Ceylan, Harun Güçlüsoy, Hasan Örek, Hazım Murat Karamüftüoğlu, İnanç Ilısulu, Kemal Engin Aygün, Kemal Gökhan Türe, Kemalcan Acari, Kerem Bayrı, Kevser Mermertaş, Levent Aydoğmuş, Levent Yüksel, Mahmut Duruş, Mehmet Alat, Mehmet Aytuğ, Meltem Ok, Meryem Yavuz, Mualla Erkurt, Muhibe Suna Yılmaz, Murat Draman, Mürşide Zerrin Güner, Mustafa Dilaver, Mustafa Ergün, Nalan Fırat, Nur Keçeci, Okan Halaçoğlu, Oktay Çağlar, Ömer Akman, Ömer Yolaç, Onur Akbay, Orhan Aytür, Orhan Serdar, Orhan Timuçin, Osman Erkurt, Ozan Yazgan, Özgün Özcan, Özgür Liman, Pelin Aksungur Aydın, Selçuk Akın, Selen Esen, Selin Öztunalı, Senem Gençtürk Hızal, Serdar Gülsöken, Serkan Girgin, Şermin Şengün, Simge Özkan, Sinan Güven, Soner Pilge, Süha Özgeçen, Tahsin Ceylan, Tolga Uzun, Ufuk Gürsel, Umut Aksu, Umut Aydın, Umut Görgülü, Umut Kahramankaptan, Volkan Ertürk, Volkan Korkmaz, Yalçın Savaş, Yalçın Yaldız, Yalın Baştanlar, Yasemin Tanbi, Yeşim Kurtaiş, Yusuf Ziya Şulekoğlu, Zehra Tatlıcı.