"Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Pilot Projesi"

SAHA ÇALIŞMALARI

Projenin saha çalışmaları Kaş-Kalkan arası bölgede kıyı kesiminde sürdürülen sualtı kültür mirasını belgeleme ve korumayı da kapsar.  

Sualtı Sanal Müze Projesi başlangıç için pilot bölge olarak seçilen ve daha önce ARKEOPARK olarak kurgulanan Kaş sularından başlayarak 30/07/2007 tarihinde Kaş ARKEOPARK alanında sualtı araştırmacılığı çalıştayıyla başlamıştır. Araştırma dalışları dokuz hafta boyunca Kaş'ın doğusunda Çılpacık Adası ve batısında Kalkan İnceburun sınırları arasında devam etmiştir. Projenin ilk dönemine ait saha çalışmaları 30 Eylül 2007 tarihinde tamamlanmıştır.

Proje dalışlarına başlangıcından itibaren dokuz hafta boyunca ana ekibe ek olarak dokuz farklı ekip katılmıştır. Günlük dalışlar tarama dalışları şeklinde buluntuların yüzey şamandırası ile işaretlenmesi, koordinatlarının alınması, daha deneyimli bir ekibin gerçekleştirdiği buluntu dalışlarıyla envanterleme, çizim, fotoğraf ve ölçümlerinin yapılmasından oluşmuştur. Haftalık program dahilinde ana ekibin yanı sıra, her dönem dönüşümlü 10-12 açık su dalgıcı projeye dahil olmuştur. Her yeni dalış ekibi, sualtı araştırma dalıcılığı çalıştayı teorik ve pratik eğitimlerini ARKEOPARK alanında deneme dalışları yaparak haftaya başlamıştır.

Dalış ekibi, ilk dalışını AEKEOPARK mevkiine yapmıştır;  izleyen haftalarda ise dalışa yasak olmayan bölgelerden Limanağzı mevkii, Osman'ın Batığı; Üçkayalar, Güvercin Ada, Kaş Adalar mevkiinde Besmi Adası, Kovan-Kovanlı Adaları, Heybeli Ada, Çoban Burnu, Çapa Banko, Çuburbağ Burnu ve Çoban Burnu arası alan, Üçkaya – Topuk, Çılpacık Adası, Sığtaş Adası güneybatısı, Bucak Denizi girişi-doğu kıyısı güneyinde, Bucak Denizi, Gürmenli Adası, Hidayet koyu ve Kaptanoğlu Sığlığı, Kekova Çılpacık Adası' nda ve dalışa yasak bölge Kaş-Kepez ve Kalkan İnceburun-Kaputaş Plajı arası mevkiinde gerçekleştirmiştir. Dalışlara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri Ali İlker Tepeköy, Mustafa Ergün, Umut Görgülü eşlik etmiştir.

Projenin mevcut aşamasına kadar olan dalışlarda, amfora ve amfora kırıklarına, taş ve metal çapalara, günlük kullanım kaplarına, sac teknelere, uçak batığına, safra ve değirmen taşlarına rastlanılmıştır. Dalışa yasak bölge olan Kepez mevkiinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin gözetiminde dalışlar gerçekleştirilmiştir.